Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних  (ЗАКОН УКРАЇНИ "Про захист персональних даних")


1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має  кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка  містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до  персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у  відповідній базі персональних даних; 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня  надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 
5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти  обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення  своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки  та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних  даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення  законодавства про захист персональних даних.

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи,  обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

База Библиокарст